اهداف و چشم انداز

این نشریه در پی آن است که اندیشه­ های علمی دانش­ پژوهان و فرهیختگان را در حوزه معارف و مطالعات دینی منتشر نماید و به نشر مؤلفه ها و بنیان های فکری دین مبین اسلام بپردارد.