حکم رشوه غیرقضایی

نویسنده

چکیده

با در نظر داشت این مسئله که در بعضی از کشورها رشوه در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، می­طلبد که این معضل اجتماعی از زاویه فقه مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پدیده رشوه در مسایل اداری بررسی و مصادیق آن بیان گردد. نوشته پیش رو به روش توصیفی_ تحلیلی و در محدوده فقه و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به این نتایج رسیده است: آن­چه از سوی راشی برای انجام کاری به مرتشی داده می­شود، لزومی ندارد وجه نقد باشد بلکه هرآن­چه ارزش مالی دارد و یا در نزد رشوه­گیرنده ارزش ویژه­ای دارد مثل احترام، تکریم، ستایش و هر تلاش مدحت آمیز و ستایشگرانه­ کسی که رفع و رجوع پاره­ای از کارها در دست اوست. در حکم وجه نقد و مال است. حرمت مال الرشا به وسیله­ی ادله­ی اربعه مانند: آیات قرآن، روایات معصومین(ع)، اجماع و عقل در باب قضاء و غیر قضاء به دست می­آید

کلیدواژه‌ها