واکاوی آیات تعجیل پیامبرصلی الله علیه و آله در دریافت وحی بر پایه تحلیل درون متنی و فرامتنی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دکتری تفسیر تطبیقی از عراق، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفى(ص) العالمیه، قم، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علمی- تربیتی تفسیر و علوم قرآن، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

دو آیه بر تعجیل به هنگام نزول وحی در قرآن کریم ظهور دارد و یک آیه ضمانت حفظ آیات الهی و عدم  فراموشی آیات برای پیامبر را دلالت دارد مقاله حاضر در صدد تبیین چگونگی تعجیل و سازگاری آن با عصمت پیامبر -صلی الله علیه و آله-  و آیه ضمانت آیات الهی می باشد؛ که با استفاده از منابع تفسیری فریقین و به روش توصیفی و تحلیلی به  دلائل درون متنی و برون متنی این مسئله پرداخته است و به این نتیجه می رسد که  تعجیل پیامبر به جهت فراموشی یا عدم فراگیری الفاظ و آیات نبوده است و نهی در آیه شریفه ارشادی بوده و تعجیل پیامبر نیز به سبب درک عمیق حقایق روز قیامت و تحت تاثیر قرار گرفتن از آیات شریفه باعث به وجود آمدن حالت تعجیل  در پیامبر -صلی الله علیه و آله-  شده است.

کلیدواژه‌ها