آثار دنیوی تقوا

نویسنده

چکیده

تقوا از مباحث اخلاقی و تربیتی است که با آن، ارزش و شخصیت انسان نزد خداوند بیشتر می­شود. نوشتار حاضر با بهره­گیری از منابع اخلاقی، آثار دنیوی تقوا را بررسی کرده و در این راستا به تعریف و حقیقت انواع تقوا و همچنین آثار دنیوی تقوا اشاره می­کند.
تقوا، یعنی حفظ­کردن خویش از عذاب الهی با اطاعت از اوامر خدا و ترک نواهی. تقوا چند نوع است مانند تقوای روحی، قلبی، فکری و لفظی.
بی­اعتنایی به ثروت، رفع فقر و ذلت، در امان­ماندن از وسوسه­های دشمنان، نجات از سختی­ها، گشایش کارها، وسیله روزی حلال و... از آثار دنیوی تقوا است.

کلیدواژه‌ها